1. Harran Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
 2. Harran Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 3. Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 4. Harran Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hübim) Yönetmeliği
 5. Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 6. Harran Üniversitesi Fıstık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 7. Harran Üniversitesi Gap Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 8. Harran Üniversitesi Gap Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 9. Harran Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEM) Yönetmeliği
 10. (*)Harran Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönetmeliği
 11. Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Yönetmeliği
 12. Harran Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği
 13. Harran Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
 14. Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği
 15. Harran Üniversitesi Su Biyolojisi ve Ürünleri ile Sualtı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 16. Harran Üniversitesi Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği
 17. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 18. Harran Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği
 19. Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hübitam) Yönetmeliği
 20. Harran Üniversitesi Ata Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğini
 
(*) Üniversitemiz Senatosu’nun 26.01.2000 tarih ve 2000/03 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, Resmi Gazetede yayınlanmamıştır.