Adı ve Soyadı
 
Ünvanı
 
E-posta
 
Hasari ELAGÖZ Bilgisayar İşletmeni helagoz@harran.edu.tr
Hüseyin SAĞLAM Bilgisayar İşletmeni hsaglam@harran.edu.tr