Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girdi. Türk kamu yönetimindeki en önemli düzenlemelerden birisi olan "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 
Bilgi Edinme Kanunu’nun tanıdığı haklardan yararlanarak Üniversitemiz ile ilgili bilgi almak için yazılı müracaat edilebileceği gibi elektronik adresimizi (bilgiedinme@harran.edu.tr)  kullanarak da başvuru yapılabilecektir.