KONU İLGİLİ BİRİM
Senato-ÜYK Kararları Genel Sekreterlik
Basımevi Faaliyetleri Döner Sermaye İşletme Müd.
Güvenlik Hizmetleri Genel Sekreterlik
Basın Açıklamaları Rektörlük
Davalar Hukuk Müşavirliği
Kanunlar Hukuk Müşavirliği
Yönetmelikler Genel Sekreterlik
Genelgeler Genel Sekreterlik
İhaleler Yapı İşleri ve Tek Dai. Bşk.
İdari ve Mali İşler-SKS Daire Başk.
Alım-Satım İşleri İdari ve Mali İşler-SKS Daire Başk.
Öğrenci Sosyal Hizmetleri SKS Daire Başkanlığı
Yurtlar   SKS Daire Başkanlığı
Yemek Hizmetleri SKS Daire Başkanlığı
Kafeterya Hizmetleri SKS Daire Başkanlığı
Sosyal Tesisler SKS Daire Başkanlığı
Sportif Faaliyetler SKS Daire Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri SKS Daire Başkanlığı
Burs Olanakları SKS Daire Başkanlığı - Vakıf
Öğrenci Harçları SKS Daire Başkanlığı
Öğrenci Kayıt-Kabul Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yatay-Dikey Geçişler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kütüphane Hizmetleri Kütüp.Dök.Daire Başkanlığı
Bina Yapım ve Onarım Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Personel Atama ve Tayin İşleri Personel Daire Başkanlığı